A Programación Anual é o documento que recolle toda a organización do centro e a planificación do ano. Este ano elaboramos 3 documentos diferentes, un por etapa, nos que recllemos a información común e información propia de cada etapa. Podes descargar os documento en PDF

Programación Xeral Anual 2021