A Programación Anual é o documento que recolle toda a organización do centro e a planificación do ano. O proceso de elaboración remata o 30 de setembro, polo que a partir desa data está ao voso dispor neste apartado da web